Home Page Ongeveer ons Contacteer ons Downloads Samenwerking FAQ  
Het certificaat verifiA?rt
Kennis
Normen & Richtlijn
 

Huidige VragenĦ­.

Van wat zou de het tekenblik van Ce moeten houden?
Waar zou het teken van Ce moeten gaan?
Wat zou de inhoud van het Technische Dossier moeten zijn?
Waar zouden de naam en het aantal van de Aangemelde Instantie moeten verschijnen?
Moeten de producten volgens de Europese Norm worden getest?
Wordt de betrokkenheid van een aangemelde instantie vereist voor een Categorie 1 product?
Hoe verklaar ik een product waar er geen Europese Norm is?
Wordt een bezoek ter plaatse vereist voor Artikel 11A?
Is de certificatie van Ce nog geldig wanneer de gebruikte productnorm wordt vervangen?

Van wat zou de het tekenblik van Ce moeten houden?
Het teken van Ce bestaat uit de initialen ?CeĦ° in de vorm zoals hieronder getoond.


Het Teken van Ce

Voor categorie 3 (complex ontwerp) de producten, de initialen ?CeĦ° zullen door het identificatienummer van de aangemelde instantie worden gevolgd betrokken bij de fase van de productiecontrole, verwijzingsArtikel 11 van de PPE Richtlijn.
De diverse componenten van ?Ce datĦ° moeten de zelfde verticale afmeting wezenlijk hebben merkt, die niet minder dan 5 mm zal zijn. Deze minimumafmeting kan voor kleinschalige PPE worden opgeschort. ?Ce datĦ° kan van om het even welke kleur merkt zijn op voorwaarde dat het duidelijk en leesbaar is, en niet kan met een ander het merken worden verward.?
?

Waar zou het ?CeĦ° kenteken moeten gaan?
?Ce datĦ° moet aan elk stuk van vervaardigde PPE zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden gehecht om door het verwachte leven van PPE te zijn merkt. Als dit niet mogelijke toe te schrijven aan de kenmerken van het product is, kan ?Ce datĦ° aan de verpakking worden gehecht merkt.?
?
? Wat zou de inhoud van het Technische Dossier moeten zijn?
Het technische Dossier zal bestaan uit:
Globaal en gedetailleerde plannen van PPE begeleidde, indien nodig, door berekeningsnota's en de resultaten van prototypetests voor zover voor de controle van naleving van de BasisVereisten noodzakelijk is (Bijlage II van de PPE Richtlijn).
Een volledige lijst van de basisveiligheidsvoorschriften en van de geharmoniseerde normen of andere technische die beschrijvingen worden gebruikt om naleving van de BasisVereisten aan te tonen.
Andere technische documentatie die zou moeten worden omvat, hoewel niet strikt een deel van het ?Technische DossierĦ° is:
Een exemplaar van de de Informatie of Instructies van de Gebruiker voor Gebruik van het product wordt voorzien dat;
Een beschrijving van de controle en testfaciliteiten die in de fabrikanten " s installatie moeten worden gebruikt om naleving te controleren van productiePPE van de geharmoniseerde normen of andere technische beschrijving.

Waar zouden de naam en het aantal van de aangemelde instantie moeten verschijnen?
De naam, het adres en het identificatienummer van de aangemelde instantie verantwoordelijk voor het het type van EG onderzoek zullen die in het bericht worden omvat van de Informatie van de Gebruiker van het product wordt voorzien.?
?
Wordt een bezoek ter plaatse vereist voor Artikel 11.A?
Een bezoek ter plaatse voor beoordelingsdoeleinden wordt niet vereist. Nochtans, zal een bezoek door de Aangemelde Instantie moeten worden ondernomen om steekproeven te selecteren voor uitvoering controle.

Hoe verklaar ik een product waar er geen Europese Norm (EN) is?
Waar er een ontbreken van een Europese Norm (EN) is, kunnen de PPE modellen het Onderzoek van het Type van EG tegen een Technische die Beschrijving ondergaan door de fabrikant naar voren wordt gebracht. Nochtans, moet dit dan door de Aangemelde Instantie worden herzien om ervoor te zorgen dat de basisgezondheid en de veiligheidsvoorschriften van de PPE Richtlijn met. zijn. Als dit alles bevredigend is en de PPE modellen tegen de Technische Beschrijving kunnen worden getest toen zou het proces op de normale manier verdergaan.?
?
Wordt de betrokkenheid van een Aangemelde Instantie vereist voor een Categorie 1 (Eenvoudig Ontwerp) product?
Het Onderzoek van het Type van EG wordt niet vereist in het geval van PPE modellen van eenvoudig ontwerp (Categorie 1). De ontwerper veronderstelt dat de gebruiker zelf kan beoordelen de mate van bescherming tegen de minimale risico's wordt verstrekt de gevolgen betrof waarvan, wanneer zij geleidelijk zijn, veilig door de gebruiker kan te zijner tijd worden ge?dentificeerd die.?
?
Moeten de producten volgens de Europese Norm worden getest?
Waar er een afwezigheid van EN is kunnen de PPE modellen het testen van het Onderzoek van het Type van EG tegen een Technische die Beschrijving ondergaan door de fabrikant naar voren wordt gebracht. Nochtans, moet dit naar genoegen door de Aangemelde Instantie als voldoen aan van de basisgezondheid en de veiligheidsvoorschriften van de PPE Richtlijn herzien te zijn. Duidelijk, is dit ook onderworpen aan een erkend onafhankelijk testlaboratorium kunnend tegen de vereisten die van de Technische Beschrijving testen naar voren worden gebracht.
Waar er een ENGELSE norm maar de fabrikant verkiest niet zijn te voldoen of leeft slechts gedeeltelijk die norm na, moeten de redenen om dat te doen door de fabrikant worden verklaard en worden gerechtvaardigd. De geldigheid van deze rechtvaardiging zal door de aangemelde instantie worden beoordeeld.?
?
Is de certificatie van Ce nog geldig wanneer de gebruikte productnorm wordt vervangen?
Zodra een certificaat wordt verstrekt, blijft dat certificaat geldig terwijl het product onveranderd blijft en de PPE Richtlijn blijft onveranderd.
De veranderingen in de productnorm be?nvloeden niet de certificatie tenzij men kan tonen dat de originele norm alle BasisGezondheid en Veiligheidsvoorschriften (Bijlage II) van de PPE Richtlijn niet voldeed.
Hoewel de veranderingen in de norm de certificatie ongeldig maken, zouden de fabrikanten nota van geen veranderingen moeten nemen en de implicaties voor hun product overwegen.
De positie betreffende wijzigingen aan een product tegen een vervangen norm wordt verklaard is tijdens die wordt verduidelijkt.

Copyright 2005-2008 Telab-bv.com Incorporated. All rights reserved